За природният газ

В световен мащаб ползването на природен газ като гориво за отопление става все по-популярно. През последните години, тази тенденция се забелязва все по-силно и у нас.

Това се дължи на няколко важни предимства на този природен ресурс:

  • Изгодно

 отоплението на природна газ е по-евтино от такова на ел.енергия. Чрез една модерна газова инсталация, можете не само да се отоплявате, но и да готвите и снабдявате дома си с топла вода, което е допълнителна икономия. Един от малкото варианти, в които можете да следите колко точно енергия сте използвали и колко точно ще платите, удобно и лесно от дома си;

  • Високоефективно

 коефициентът на полезно действие на модерното газово оборудване достига до 98%, защото газовите кондензни котли използват и топлината, отделена при кондензирането на водните пари от изгорелите газове;

  • Комфортно

Предимство на газът като източник на енергия е, че не се изисква транспортиране, съхранение или почистване в следствие работата на уредите, което пести време и усилия на клиента. Природния газ достига до крайния потребител посредством газоразпределителна мрежа и по този начин необходимата Ви топлина е на разположение на всяко време, било то за отопление, готвене или топла вода;

  • Сигурност

модерните технологии използвани за подобряване на сигурността на уредите, регулярната поддръжка и инсталацията от надежден сервиз гарантират безпроблемно използване на всички газови уреди в дома Ви. Природният газ няма мирис, но се ароматизира допълнително, освен това е по-лек от въздуха и се разсейва бързо при евентуално попадане извън инсталацията;

  • Контрол

можете да контролирате съвременните уреди бързо и удобно, като ги пускате, спирате или избирате различна температура за всяка стая, което помага за оптимизирането на месечните Ви сметки. Още по-хубаво е, че това може да се случва и от разстояние;

  • Екологично

не случайно много развити държави залагат все повече на масовата газификация. Основно предимство е, че след употребата на природният газ, не остават вредни частици като прах или сажди, които силно замърсяват земната атмосфера.

Газовите котли – Класификация

 могат да се разделят по различни характеристики и особености. Най-общо могат да се разделят на конвенционални и кондензни. Първият тип се базират на вече остаряла технология и след 2016 г. излизат от употреба, чрез директива наложена от ЕС, която забранява тяхното производство и внос.

 Кондензните газови котли отговарят на всички съвременно еко норми. Тяхното КПД е много по-високо, често надминава 95% и това се дължи на използваната остатъчна енергия от процеса на кондензация. Тези котли са изключително икономични, което ги прави предпочитан избор на хиляди домакинства.

От своя страна кондензните газови котли могат да се разделят основно на два типа – едноконтурни и двуконтурни. Недостатък на едноконтурните уреди, е че за да затопляте вода, е необходимо да инсталирате бойлер за битова гореща вода, което е свързано с допълнителна инвестиция и усилия. Предимство на двуконтурните модели е, че те могат да осигуряват топла вода на поточен принцип, без допълнителни съоръжения или разходи. Може да се каже, че двуконтурните модели изместват едноконтурните алтернативи.

Как работи?

 

При изгарянето на газът, се образува пара. Димните газове напускат котела при температура под 55 C°, като съответно под тази температура се получава конденз. В процеса на кондензация на водната пара се отделя енергия, която още наричаме скрита топлина на изпарение. Важно условие за правилната и ефективна работа на кондензния газов котел е инсталацията да е нискотемпературна – такива биват системи с конвектори, подово отопление или други системи оразмерени за нискотомпературно отопление.

 

Важни характеристики

 

са модулацията и диапазонът на мощността.

 

Модулация

 се нарича възможността на котела да променя своята мощност в зависимост от външните условия. При липсата на такава функция, котелът се включва и спира при всяко достигане на предварително зададената температура, което значително намалява неговата ефективност, увеличение в сметките и по-бърза амортизация на устройството.

 

Диапазон на мощността

 е разликата между минималната и максимална мощност на котела. Обърнете внимание на минималната мощност – колкото по-ниска е тя, толкова по-икономично и ефективно би работила цялата инсталация. Това е изключително важно през преходните сезони, когато потребностите от отопление са по-ниски.

BAXI – сигурност и качество

 

В стремежът си да предлага продукти и услуги от високо качество и конкурентни цени, екипът на Chernev Clima избра да работи с италианския производител и лидер на пазара Baxi. Компанията е базирана в Италия и има над 30 годишен опит в производството и дистрибуцията на отоплителни уреди.

 Тези газови котли се отличават с няколко предимства:

 

Ниска минимална мощност

 световната тенденция в бранша бележи висок ръст в търсенето на котли с ниска минимална мощност, тъй като са много по-икономични и щадящи семейния бюджет. Повечето съвременни модели предлагат минимална мощност започваща от 6.5 Kw, докато модели като BAXI Duo-tec Compact поддържат такава от 3.4 Kw;

Широк диапазон на модулация

 обикновено е 1:7, което води до намаляване броя на циклите на спиране и пускане системата, като съответно така се редуцират месечните сметки за отопление;

Gas Adaptive Control

Иновативна технология, която ползва нова електроника и клапан за газ. Микропроцесор се грижи за автоматичния контрол на горенето, с цел поддържане параметрите на системата в диапазона с най-голяма ефективност;

Каскадна система

 Кондензните котли BAXI могат да се свържат в каскадна система, което предполага използването на няколко котела в една инсталация и достигане на номинална мощност до 100 Kw, като по този начин могат да се ползват не само за битово, но и за промишлено отопление;

Контролен панел с LCD дисплей и USB порт

 позволяващи лесно и прецизно управление на системата. Налична е визуализация на цялата необходима информация и въвеждане на различни параметри. USB портът предлага възможност за настройване на отделен котел или цялата система, като може да се задават предварително избрани данни;

 

Още екстри

 Предимство са компактните размери, изчистения дизайн, възможността за свързване към слънчева инсталация, обезшумената работа на горивната камера, интегрирана система за климатичен контрол и други.

Изборът на точния модел

 зависи от множество фактори. За оптимална работа на инсталацията е изключително важно да изберете котел с точната за Вас мощност. За целта се препоръчва извършването на пълни топлинни изчисления на сградата. Вземат се предвид фактори като изложението на дома Ви, липса или наличие на изолация, отопляват ли се съседните жилища, колко често се отварят врати и прозорци в отопляваните помещения, качество на дограмата и други. На базата на получените резултати се основава и изборът на останалите отоплителни елементи от инсталацията.

 Екипът от специалисти на Чернев Клима е готов да Ви помогне в избора на правилния за Вас модел. При нас можете да намерите пълен асортимент от артикули за Вашата газова отоплителна система. Можем да съдействаме с подготвянето и изпълнението на проект, доставка, инсталация и въвеждането на цялостната система в експлоатация.

 

Свържете се с нас на:

 

0700 16 7 16  - /на цената на един градски разговор/

089 4 388 577

E-mail: store@chernevclima.bg