Всички термопомпени системи дават най-иновативното и комплексно решение на проблема с отопляването и разхлаждането на помещения и сгради, като в същото време подсигуряват надеждно затоплянето на чиста вода за битовите ни нужди, басейна и т.н.

Термопомпата не само осигурява отоплението, охлаждането и топлата вода в едно, но и цялостното решение за битовите Ви нужди, съчетано с до 70 на сто намалени разходи за енергия.

Климатът у нас е много подходящ за използване на пълния капацитет и ефективността на подобни системи, особено за тези от типа въздух-вода. Те работят с електроенергия, част от която се добива от възобновяеми енергийни източници, което освен всичко друго характеризира помпите като силно природосъобразни и екологични. Термопомпените системи доказано са сред най-ефективните и изгодни в сравнение с всички други алтернативи. Те имат висока степен на сигурност, без рискови зони като една печка например.

 

Как работи?

 

В самата си същност една термопомпа е система, която не произвежда, а ползва енергия от топлинен източник и я препраща към крайният отоплителен уред – например радиатор. Тя е проектирана да придвижи  топлинната енергия в обратната посока на тази на естественото придвижване на потока топъл въздух. Това се постига чрез абсорбирането на топлината от пространства с по-ниски температури и нейното освобождаване в пространства с по-високи температурни стойности. С прости думи – тези уреди вземат топлината от атмосферния въздух навън, от водата или от земята, които са по-студени, и я излъчват в отопляемите помещения на Вашия дом, офис или производствена сграда. Принципът им на действие се основава на чисто физични закони, чрез изпаряването и кондензацията на летливи газове, известни като фреони. При компресирането му, той става по-топъл, а при освобождаването на налягането върху него – по-хладен. Най-широко познатите термопомпи днес са климатик и хладилник, но този термин се отнася и до множество отоплителни и охлаждащи системи в сградите и помещенията.

Kak-raboti-termopompata-princip-na-deistvie_chernevclima

 

Видове термопомпи

 

Има няколко основни вида системи, които се различават основно на базата на използвания източник на енергия. Обикновено термопомпите добиват енергията от източници като вода, въздух и земя.

 

 

termopompa_vyzduh-voda_chernevclima

  • Термопомпите от типа въздух-вода са най-широко търсеният и икономически изгоден вид, който използва за работата си въздуха. Те имат лесен инсталационен процес и са най-евтини в сравнение с останалите термопомпи;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Термопомпите от типа вода-вода логично отнемат енергия от водоизточниците, от кладенците, от сондажите, от реките и т.н., които имат сравнителни постоянни температури. Те притежават по-висока ефективност в сравнение с вариантите от типа въздух-вода, но са и по-скъпи;

 

 

 

 

 

 

 

 termopompa_zemq-voda_chernevclima

 

 

Термопомпите от типа земя-вода имат голяма енергийна ефективност благодарение на сравнително малката температурна амплитуда на земните недра. Те са и по-сложни за инсталиране, както и съответно по-скъпи.

geothermal-heat-pump_chernevclima 

 

 

И трите вида водят до икономии на енергия, тъй като я черпят от природата и в същото време са природосъобразни системи. Това е така, защото според изчисленията, за всеки 1 киловатчаса електроенергия, използван за стартиране на работата на системата, се получава няколко пъти повече енергия. Така колкото е по-голяма ефективността на уреда, толкова повече средства и енергия  ще спестим.

 

За правилния избор

 

на най-подходящата термопомпа за Вашите нужди, трябва да се съобразите с ред показатели, като размерите на помещението или сградата, наличието на изолация, качествата на дограмата, климатът в района, нужните количества вода за битовите ви нужди, евентуалната интеграция с други отоплителни уреди и инсталации.

 

Наш специалист може да ви даде напълно безплатна консултация по този и други проблеми, касаещи термопомпените системи, но първият ни съвет е – не пестете средства при избор на по-качествена и ефективна термопомпа с по-високи технически характеристики.

 

Дори първоначалната инвестиция да ви се стори по-голяма от предвидената, трябва да знаете, че подобна система води до голямо спестяване на енергия и средства ежегодно, което значи, че ще възвърнете вложенията си бързо, като при това ще разполагате с перфектна система.

consultacia_chernevclima