Общи условия на www.climadistribution.com

  1. Предмет на Общите условия

    Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Клима Дистрибюшън ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Враждебна, ул. 46-та №10, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203897137, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет сайта www.climadistribution.com. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта.

  2. Съгласие

    С отбелязване в поле „Съгласен съм с условията и политиката за поверителност”, клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Със зареждане на www.climadistribution.com всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на www.climadistribution.com.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на www.climadistribution.com, е собственост на Клима Дистрибюшън ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на www.climadistribution.com, без изричното писмено съгласие на Клима Дистрибюшън ЕООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от www.climadistribution.com за своя лична употреба.

Посещението и разглеждането на www.climadistribution.com, не изисква задължителна регистрация от потребителите.

Със зареждане на www.climadistribution.com, потребителят се съгласява, че Клима Дистрибюшън ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра www.climadistribution.com данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на www.climadistribution.com, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

Клима Дистрибюшън ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран под № 334809 в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни. Клима Дистрибюшън ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Потребителят изрично се съгласява, че www.climadistribution.com има право да събира и използва информация във връзка с ползване на услугите на www.climadistribution.com. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при покупката в www.climadistribution.com. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез www.climadistribution.com (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от www.climadistribution.com.

www.climadistribution.com събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да идентифицира потребностите и интересите на потребителя, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на www.climadistribution.com и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на www.climadistribution.com, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

С приемане на настоящите общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес: office@climadistribution.com.

www.climadistribution.com си запазва правото по всяко време да променя без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

Клима Дистрибюшън ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на www.climadistribution.com или свързаните и предоставяни чрез www.climadistribution.com услуги.

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на www.climadistribution.com, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до www.climadistribution.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

www.climadistribution.com може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез www.climadistribution.com, потребителят се съгласява и приема, че Клима Дистрибюшън ЕООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в www.climadistribution.com по никакъв начин не означава, че Клима Дистрибюшън ЕООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на www.climadistribution.com към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

Клима Дистрибюшън ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на www.climadistribution.com и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на www.climadistribution.com се публикуват на www.climadistribution.com и са достъпни за всички потребители.

Публикуване на коментари и участие във форуми на www.climadistribution.com

www.climadistribution.com може да предостави на потребителите възможността да публикуват коментари за продуктите и услугите на Клима Дистрибюшън ЕООД и съдържанието на www.climadistribution.com.

Потребителите на www.climadistribution.com се задължават да не публикуват коментари или мнения с порнографско или нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на Клима Дистрибюшън ЕООД или трети лица, или с каквото и да било друго съдържание, което нарушава законите на Република България. Клима Дистрибюшън ЕООД има право да цензурира коментари и мнения, публикувани на www.climadistribution.com в нарушение на правилата по предходното изречение.

Клима Дистрибюшън ЕООД не носи отговорност за съдържанието, истинността и произхода на коментарите публикувани на www.climadistribution.com.

Клима Дистрибюшън ЕООД има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за автори на коментари или мнения, които нарушават българското законодателство.

С публикуването на коментар или мнение на www.climadistribution.com, потребителят потвърждава, че е запознат с тези условия, че ги приема и се задължава да ги спазва.

10. Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Тел.: 02 940 20 46
Факс: 02 940 36 40
Електронна поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6
Тел.: 02 980 25 24
Факс: 02 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22
Интернет страница: www.kzp.bg

Европейската платформа за Онлайн Решаване на Спорове

Интернет страница: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Продуктът е добавен към любими
Продуктът е добавен за сравнение.

Нашият уебсайт използва бисквитки. Когато щракнете върху „Приемам“, вие приемате използването на ВСИЧКИ бисквитки.